Bedankt voor je bestelling en daarmee de steun voor v.v. de Zuiderburen. Er is een bevestiging naar je mail gestuurd. Check voor de zekerheid de map ‘ongewenste mail’. 

Onder vermelding van je naam, telefoonnummer en/of bestelnummer kun je je BBQ-pakket(en) afhalen op één van onderstaande momenten:

  • Vrijdag 17 mei: 16-19 uur
  • Zaterdag 18 mei: 10-14 uur

Het afhaaladres is:
Brabantse Hei
De Luther 23
Hooge Mierde

Namens v.v. de Zuiderburen wensen we je een bourgondische Pinksterweekend toe.

Wat is buurgondisch.nl

Buurgondisch.nl is een initiatief van v.v. de Zuiderburen uit Reusel met als doel de clubkas te spekken. Op dit platform komen campagnes tot leven, in samenwerking met lokale bedrijven. Enerzijds levert dit je bedrijf extra naamsbekendheid op bij de achterban van de club, maar daarnaast kan het ook je sales een extra boost geven.

Hierbij ben je niet gebonden aan de feestdagen aan het eind van het jaar. Ook bijvoorbeeld carnaval, de zomervakantie of Reusel kermis kunnen voor menig bedrijf interessant zijn om met een campagne op buurgondisch.nl de verkopen een impuls te geven.

Ook samenwerken met v.v. de Zuiderburen?

v.v. de Zuiderburen komt graag in contact met bedrijven die ook interesse hebben in een campagne zoals onze eindejaarsactie in samenwerking met Fabor. Zie jij mogelijkheden voor jouw bedrijf dan gaan we graag met je in gesprek. We denken ook graag mee over hoe we de campagne vorm kunnen geven zodat het voor beide partijen interessant is.

Vul onderstaand formulier in om je interesse kenbaar te maken. We nemen daarna zo snel mogelijk contact met je op.Privacybeleid

v.v. de Zuiderburen, gevestigd aan Marialaan 90, 5541 CG in  Reusel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.buurgondisch.nl
Marialaan 90
5541 CG
Reusel

+31633175679

Frans Jansen is de Functionaris Gegevensbescherming van v.v. de Zuiderburen Hij is te bereiken via frans@zuiderburen.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

v.v. de Zuiderburen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via frans@zuiderburen.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

v.v. de Zuiderburen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om te (laten) controleren of de ijstaart(en) aan de juiste persoon overhandigd wordt/worden;

Geautomatiseerde besluitvorming

v.v. de Zuiderburen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

v.v. de Zuiderburen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: 

Delen van persoonsgegevens met derden

v.v. de Zuiderburen deelt jouw persoonsgegevens met IJsboerderij Fabor ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. Wij hebben een  verwerkersovereenkomst met Fabor om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. v.v. de Zuiderburen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

v.v. de Zuiderburen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door v.v. de Zuiderburen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar frans@zuiderburen.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . v.v. de Zuiderburen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

v.v. de Zuiderburen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via frans@zuiderburen.com